St Hywyn's Church, Aberdaron

Contact Us - Cysylltwch â ni

 

Team Leader Bro Enlli Ministry Area
Venerable Andrew Jones
Ficerdy, Llanbedrog LL53 7TU

01758 740919
andrewcarrolljones@btinternet.com

Curate Bro Enlli
Naomi Starkey,
Ficerdy, Aberdaron LL53 8BE

01758 760603
naomi.starkey@gmail.com

Treasurer
Mr Ian Wood
Y Felin, Sarn, Pwllheli, LL53 8HF

01758 760308

d.i.wood@btinternet.com

Church Warden
Mrs Val Wood,
Ty Coed, Uwchmynydd, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BY

01758 760528
chrisandvalwood@gmail.com

Church Warden
Mrs Jenny Asenbryl

01758 741036
jennyasenbryl8@gmail.com

Contact Web Mistress