St Hywyn's Church, Aberdaron

Contact Us - Cysylltwch â ni

 

Team Leader Bro Enlli Ministry Area
Venerable Andrew Jones
Ficerdy, Llanbedrog LL53 7TU

01758 740919
andrewcarrolljones@btinternet.com

Curate Bro Enlli
Naomi Starkey,
Ficerdy, Aberdaron LL53 8BE

01758 760603
naomi.starkey@gmail.com

Treasurer
Mr Ian Wood
Y Felin, Sarn, Pwllheli, LL53 8HF

Phone: Ffôn
01758 760308

Church Warden
Julian Gleeson
Nyth Cacwn, Rhoshirwaun, Pwllheli LL53 8HN

01758 760498
juliangleeson@btinternet.com

Church Warden
Mrs Val Wood,
Ty Coed, Uwchmynydd, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BY

01758 760528
chrisandvalwood@orange.net

Contact Web Mistress