St Hywyn's Church, Aberdaron

 

Croeso i Eglwys Hywyn Sant
Welcome to St Hywyn's Church,
Aberdaron

 

Aberdaron


Gwasanaethau - Services

Dydd Sul - Sunday

10.30am

Eglwys Hywyn Sant

Gwasanaeth y Cymun - Holy Communion

Dydd Sul - Sunday

2pm

Eglwys Maelrhys Sant

Hwyrol Weddi - Evening Prayer

Dydd Iau - Thursday

10.00am

Eglwys Hywyn Sant

Cymun Bendigaid - Holy Communion

Dydd Iau - Thursday

5pm

Eglwys Hywyn Sant

Gweddi Ddistaw - Silent Prayer

Oriau agor bob Dydd - Daily Opening Times

10am - 6pm Ebrill - Hydref / April - October

10am - 3pm Tachwedd - Mawrth (ac eithrio Ionawr) / November - March (except January)

 

Newyddion Diweddaraf - Latest News

Easter Services - Gwasanaethau y Pasg

April 14 - 20 Ebrill

You are welcome to come and share in these services as we seek to reflect upon and follow Christ through the events leading to Easter.

Gwahoddir chwi i rannu yn ein gwasanaethau wrth i ni feddwl am Grist a’i ddilyn trwy’r digwyddiadau sy’n arwain at y Pasg.

Monday Tuesday Wednesday

Llanbedrog 10 – 10:30am Holy Communion
Aberdaron 8- 8:30pm - Compline/Night Prayer with brief reflection.

Dydd Llun, Mawrth, Mercher.

Llanbedrog 10 – 10.30 y,b. Cymun Bendigaid.
Aberdaron 7.30 – 8.30 y.h. Gweddi’r Hwyr, a Myfyrdod.

Maundy Thursday

Llanbedrog 6pm Holy Communion
Aberdaron 7:30pm – 8:30pm ‘As Night Falls’ Remembering the Foot Washing and the Last Supper. This will be followed by ‘The Watch’ until 10 pm, remembering Jesus’ time in the Garden of Gethsemane. Join us for all of it or some of it.

Dydd Iau Cablyd

Llanbedrog 6 y.h. Cymun Bendigaid
Aberdaron 7.39 y.h. – 8.30 y.h. ‘Pan Ddelo’r Nos.’ Cofio’r ‘Golchi Traed’ a’r ‘Swper Olaf.’ Dilynir hyn gyda ‘Gwylnos’ hyd 10 y.h. i gofio’r Iesu yng ngardd Gethsemane. Croeso i chwi ddod i’r cyfan neu rai o’r gwasanaethau.

Good Friday

Aberdaron 12-1:15pm “A Passion Narrative” of Classical Music and Poetry presented by Colin Price from Bangor
Llanbedrog 2 - 3pm Veneration of the Cross

Dydd Gwener y Groglith

Aberdaron 12 - 1.15 y.p.’Adroddiad Dioddefaint.’ Cyflwyniad o
gerddoriaeth glasurol a barddoniaeth gan Colin Price, Bangor.
Llanbedrog 2 – 3 y.p. Dwysbarchiad y Groes

Holy Saturday

Llannor 6 pm Holy Communion

Dydd Sadwrn y Pasg

Llannor 6 y.h. Cymun Bendigaid

Easter Sunday First Communion of Easter

Llanbedrog 8 am and 10 am
Llanengan 9 am.
Llangian 10:15 am and 6 pm.
Aberdaron 10:30 am
Llanfaelrhys 2 pm

Sul y Pasg Cymun Cyntaf y Pasg

Llanbedrog 8 y.b., a 10 y.b.
Llanengan 9 y.b.
Llangian 10.15 y.b., a 6 y.h.
Aberdaron 10.30 y.b.
Llanfaelrhys 2 y.p.

Easter Monday 21st

 2-4pm Llangian and Llanengan Tea & Cakes & Stalls Llangian church hall. Both churches open to visitors.

Llun y Pasg 21ain

 2 y.p. – 4 y.p. Llangian a Llanengan. Paned a chacen a stondinau yn Neuadd Eglwys Llangian. Bydd y ddwy eglwysi yn agored i ymweld.

 

April Newsletter - Cylchllythyr Ebrill