St Hywyn's Church, Aberdaron

Croeso i Eglwys Hywyn Sant - Welcome to St Hywyn's Church
Aberdaron

Gwasanaethau - Services

Dydd Sul - Sunday

10.00am

Eglwys Hywyn Sant

Gwasanaeth y Cymun - Holy Communion

Dydd Sul - Sunday

2pm

Eglwys Maelrhys Sant

Hwyrol Weddi - Evening Prayer

Dydd Iau - Thursday

10.00am

Eglwys Hywyn Sant

Cymun Bendigaid - Holy Communion

Dydd Iau - Thursday

6pm

Eglwys Hywyn Sant

Gweddi Ddistaw - Silent Prayer

Dydd Gwener - Friday

12noon - 12.30pm

Eglwys Hywyn Sant

Gweddi Hanner dydd – Midday Prayers

Oriau agor bob Dydd - Daily Opening Times

10am - 6pm Ebrill - Hydref / April - October

10am - 3pm Tachwedd - Mawrth (ac eithrio Ionawr) / November - March (except January)

Newyddion Diweddaraf - Latest News

Naomi Starkey

Rwyf yn hynod o falch fod Naomi Starkey am ym uno a’r tim yma ym Mro Enlli. Mae Naomi ar hyn o bryd yn gurad yn Machynlleth ac yn cychwyn yma yn ystod mis Mehefin. Braf hefyd ydi gwybod ei bod yn siarad Cymraeg.

I am delighted that the Bishop has offered us a second Curate! Naomi Starkey, currently assistant curate in Machynlleth, will join us in Bro Enlli sometime in June.

The Venerable Andrew Jones.

 

April Newsletter - Cylchllythyr Ebrill 

 

Facebook

 Keep up to the minute with what is happening in St Hywyn’s and Bro Enlli Ministry Area. Link up with the Bro Enlli page on Facebook

Trip Advisor

St Hywyn’s church is now listed on Trip Advisor with a top rating. Click on the link so see what people are saying Trip Advisor/St Hywyn’s Church