St Hywyn's Church, Aberdaron

 

Croeso i Eglwys Hywyn Sant
Welcome to St Hywyn's Church,
Aberdaron

 

Aberdaron


Gwasanaethau - Services

Dydd Sul - Sunday

10.30am

Eglwys Hywyn Sant

Gwasanaeth y Cymun - Holy Communion

Dydd Sul - Sunday

2pm

Eglwys Maelrhys Sant

Hwyrol Weddi - Evening Prayer

Dydd Iau - Thursday

10.00am

Eglwys Hywyn Sant

Cymun Bendigaid - Holy Communion

Dydd Iau - Thursday

6pm

Eglwys Hywyn Sant

Gweddi Ddistaw - Silent Prayer

Oriau agor bob Dydd - Daily Opening Times

10am - 6pm Ebrill - Hydref / April - October

10am - 3pm Tachwedd - Mawrth (ac eithrio Ionawr) / November - March (except January)

 

Newyddion Diweddaraf - Latest News


As of Sunday 5th September the Sunday Eucharist Service will be brought forward to 10 am

 

August Newsletter - Cylchllythyr Awst